ЗДО №7, ”Бджілка”, Хуст
Хуст, Закарпатська область

Правила прийому

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі:

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
  • медичної довідки про стан здоров'я дитини;
  • свідоцтва про народження дитини.

Лист МОН України "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення"


Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу,керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб,що їх замінюють,із статутом дошкільного закладу,іншими документами,що регламентують його діяльність. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).


Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:

  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Логін: *

Пароль: *